Versnippering

bedreigt de parlementaire democratie omdat het vormen van een nieuw kabinet met telkens meer partijen telkens moeilijker zal zijn.

Even bedreigend - zo niet ernstiger - zijn afsplitsingen. afsplitsing van een na verkiezingen gevormde fractie komen al eel lang in onze parlementaire geschiedenis voor.
Veelal gaat het om afsplitsing van één persoon.
Er zijn in de loop van de tijd al meerdere malen pogingen gedaan om afsplitsing onaantrekkelijk te maken.

Wist je dat:

Wat kunnen we er aan doen:
Meer Ondersteuners nodig
Zetelroof tegengaan

Actie-Top-VVD-Vernieuwt stelt voor het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen te vergroten tot de kiesdeler. Als die ondersteuners allen op hun gesteunde partij stemmen zal er in elk geval 1 zetel zijn. meer ondersteuners    Zetelroof tegengaan   

Nadeel is dat bij een groot aantal snipperpartijen er relatief veel stemmen verloren gaan. Gaat dat om geldige stemmen dan worden die als reststemmen wel weer verdeeld, maar komen toch niet terecht bij de partij waarop is gestemd. Het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen is momenteel 30 per kieskring en er zijn 20 kieskringen, waarvan er 1 is die slechts 10 ondersteuningsverklaringen nodig heeft (Caribisch deel van het Koninkrijk).

Er wordt wel eens voorgesteld om een kiesdrempel vast te stellen. Dat zal inderdaad het aantal deelnemende partijen doen verminderen. Wel jammer voor minderheden met weinig zetels, het middel is nogal ondemocratisch. Bij de inschrijving voor deelname aan verkiezingen zijn "ondersteuningsverklaringen" nodig. Een inschrijvende partij moet 580 van die verklaringen kunnen overleggen. Eerlijk gezegd een wat lachwekkend aantal.

.

Zetelroof is een voor veel kiezers ergerlijke gebeurtenis.
De gekozen vertegenwoordiger heeft om op de kieslijst van een partij te komen een handtekening gezet.
Een geregistreerde partij die is toegelaten tot de verkiezingen heeft de kandidaat op de kieslijst geplaatst.
De Kieslijst is door de partij bij de kiesraad ingediend en dor de kiesraad aanvaard.
De geloofsbrieven van de kandidaat zijn door de Commissie Geloofsbrieven van de Tweede Kamer gecontroleerd.