Participatie-Leden

Als politieke partijen de pijlers zijn van de democratie
dan moeten die pijlers zijn gefundeerd op een participerend ledenbestand.

De Actie-Top-VVD-Vernieuwt wil bereiken dat de Ledenraadpleging ook gebruikt wordt om de mening van leden te peilen over belangrijke politieke vraagstukken. klik hier

De VVD heeft een instrument dat de Ledenraadpleging wordt genoemd. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de rangschikking op de kieslijst voor de Tweede Kamer.
Er behoren natuurlijk middelen te zijn om de leden te raadplegen. Er was een tijd dat na discussie in de afdelingen afgevaardigden met een machtiging naar het congres togen om daar te discussiëren en te stemmen over politieke en reglementaire issues.

Die tijd is voorbij, want op de huidige "Festivals" stemmen de aanwezigen elk voor zich.
Zo is de invloed van de leden nagenoeg uitgeschakeld, want zelfs met het geslonken ledental is er geen sprake meer van vertegenwoordiging op de congressen.

In de Algemene Vergadering van de Regio VVD Noord-Holland gehouden op 11 mei 2022 is een motie aangenomen waarin het Hoofdbestuur onder meer wordt verzocht het (leden)debat weer terug te brengen in de VVD.