Waarom Actie-Top-VVD-Vernieuwt

Als we echt politieke vernieuwing willen dan zal er heel wat moeten gebeuren. De partijen - ook de VVD - moeten zich gaan realiseren dat de politieke versnippering de meest bedreigende ontwikkeling is voor een degelijke en stabiele democratie.

Daarom willen we proberen ook de VVD weer tot een actieve-leden partij te maken. Daarom begonnen we:

de Actie-Top-VVD-Vernieuwt

Zo'n vernieuwing kan alleen maar beginnen aan de top, want de VVD is nog steeds een bestuurderspartij. Als lid, als enkeling, bereik je niets. Vandaar deze actie waarin we nieuwe voorstellen doen.
Die voorstellen gaan dan naar het Hoofdbestuur. Met de nieuwe voorzitter moet dat lukken. Doe mee want alleen als we met velen zijn worden we gehoord.
Een voor de AV VVD@SugarCity op 11 juni 2022 ingediende motie werd eenvoudig genegeerd.
De eenling die wil meedenken telt bij de VVD nog steeds niet mee.