Netwerken.....?

Terug naar "normaal" zou de VVD sieren.

Het was een ingrijpende reorganisatie. Er was ook lang over nagedacht. Na het congres in Groningen in 2005 werd de commissie gevormd die van de VVD een echte discussiepartij zou gaan maken, En hoe is de situatie nu dan, na de reorganisatie?

Het bij elkaar voegen van (naar het oordeel van het Hoofdbestuur) te kleine afdelingen heeft de communicatie binnen deze groepen belemmerd. Met het introduceren van het begrip "netwerk" is de gedachte gewekt dat een netwerk de communicatie dient. Dat is terecht, maar helaas is een afdeling van een politieke partij geen netwerk. Netwerken zijn de virtuele lijnen waarlangs mensen met elkaar communiceren maar zijn geen organisatorische eenheden en hebben, anders dan afdelingen, geen geografische grenzen. Denk bij voorbeeld aan het World Wide Web , beter bekend als www.

Festivals zijn tegenwoordig heel populair. Dagen en nachten kunnen de festivalgangers feest vieren. Maar congressen van politieke partijen zijn geen deel van de recreatie-branche. Dat het feestelijke karakter van de Festival-gedachte tevens is afgedwaald van de gemandateerde afvaardigingen van afdelingen naar het congres valt te betreuren.