Actueel: Omgangsvormen Actueel: Excuses Actueel: windmolenparken Actueel: Coalitie

Actueel

Over de omgangsvormen. Als een kleine sneeuwbal van een vers besneeuwde helling af rolt dan bestaat de kans dat er op die helling een lawine ontstaat. Toegegeven, met de voorspelde opwarming van de aarde in zicht lijkt een lawine niet heel waarschijnlijk, maar deze lawine is beeldspraak. Deze lawine verbeeldt het naderende onheil als gevolg van de snel verslechterende omgangsvormen binnen onze Nederlande samenleving - niet alleen, want in veel andere landen vallen soortgelijke verslechteringen waar te nemen.
Politieke leiders spreken er hun afgrijzen over uit en ook veel burgers zijn er niet van gediend, maar lawines zijn nu eenmaal erg moeilijk te stoppen. De oorzaken zijn vele. Jonge ouders hebben ternauwernood nog tijd om hun kinderen op te voeden. Scholen hebben er daardoor taken bijgekregen die ze niet aan kunnen en waarvoor ze ook niet bestemd waren. Maar het scherpst tekenen zich de onaanvaardbare omgangsvormen af binnen de dagelijkse politiek.
Hoor ik de kritische geluiden van een politieke leider daarover dan kan ik niet nalaten ervoor te waarschuwen dat 'de politiek' dat geheel aan zichzelf heeft te danken (te wijten dus).
De uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen van 2021 liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Die wees Centrum Rechts aan. Maar de grootste zetel-bezetter achtte het beter om de formatie in te gaan met nummer twee. En nummer twee gaf de voorkeur aan Linkser dan Centrum Links. Hield om die reden zelfs de formatie meer dan een half jaar tegen om tenslotte uit quasi landsbelang tot een coalitie-akkoord te komen dat richting afgrond gaat met de lawine als direct gevolg.

Een paar miljoen kiezers voelen zich geschoffeerd, vernederd tot stemvee.
De leider van deze coalitie dient zich te generen en zijn partij moet wonden likken.
Hij en zijn coalitie zijn niet de probleemoplossers, maar de veroorzakers van de problemen.

terug

Excuses voor Slavernij?

Wat betekent het woord 'excuus'? Etymologisch staat het voor spijtbetuiging voor iets dat iemand zelf heeft gedaan en ook zelf als fout beschouwt.
Ook wordt het gebruikt in een context waar iedereen die de Nederlandse taal machtig is van weet dat het in bepaalde gevallen ook wel 'voorwendsel' wordt genoemd. Slavernij heeft bestaan sinds de vroegste geschreven geschiedenis, zo hebben de Egyptische Farao's hun pyramides laten optrekken door tienduizenden slaven, geworven in Afrika, zo meldt ons de Griekse historicus Herodotes.
Toch komt het bij de huidige actiegroepen niet op om excuses - en de daar onlosmakelijk bij bedachte - materiële schadevergoeding te verlangen van de huidige Egyptische regering, ook al zijn die pyramides een welkome bron van inkomsten voor het land van de vroegere farao's.
Hoeveel generaties er zijn geweest tussen de dag waarop slavernij door wetgeving werd afgeschaft doet dus blijkbaar niet terzake, zoals ook duidelijk is uit de werkelijke betekenis van het woord 'excuus' dat impliceert dat het om de schuld gaat die door de aanbieder van het excuus wordt erkend.

Het referendum, dat in wezen een prima peiling kan zijn over de mening van een bevolking, werd in ons land om politieke reden afgeschaft. Eigenlijk zou de opkomst bij een referendum 100% behoren te zijn, maar zou toch minstens even groot moeten zijn als de normale opkomst bij parlementsverkiezingen.

Nu gaat het kabinet, dat helaas niet is samengesteld conform de uitslag van de verkiezingen dus namens de bevolking van Nederland excuses aanbieden aan de nakomelingen van mensen die lang geleden in Afrika werden gekocht van de toenmalige heersers daar en de nakomelingen van die nakomelingen, waaronder dus ook de nakomelingen die zijn geboren zo'stuk of zes generaties nadat de slavernij bij wet was afgeschaft.

Gekker kan het uiteraard niet.
Aan een referendum werd door hen die jarenlang hebben gepleit voor een referendum niet eens gedacht laat staan dat het idee werd geopperd. terug

Geen onderzoek naar gevolgen giga-windmolenparken

Besloten werd om windturbineparken in de Noordzee uit te breiden met een vermogen van omstreeks 10 maal de in 2020 reeds bestaande windmolenparken. Dat betekent een vermogen van circa 200GW.
Iedereen zal kunnen begrijpen dat het onttrekken van een dergelijk grote hoeveelheid energie aan de luchtstroming boven de Noordzee langs onze kust nogal wat verstoring zal betekenen in die luchtstroom.
En als Nederland nou de enige zou zijn die van dit soort windmolenparken in de Noordzee gaat aanleggen dan zou dat al een een flinke verstoring betekenen. Maar al onze buren aan deze en gene kant van de Noordzee doen hetzelfde: en maar windmolens plaatsen.
Kennen we de invloed van deze enorme ingreep? De gevolgen voor ons kustklimaat? Nee, andermaal nee. Het kabinet besloot zonder enige kennis van de gevolgen.

Het KNMI, het instituut dat geacht wordt kennis te hebben en te vergaren van de mogelijke gevolgen heeft sinds dat kabinetsbesluit in enkele verklaringen wel iets naar buiten gebracht. Aanvankelijk nogal geruststellend in de zin van ach het valt wel mee. Hoogstens wat geringe invloeden langs de kuststrook.
Nu is dat al iets veranderd, want nu wordt duidelijk gemaakt dat een uitbreiding zoals voorzien natuurlijk gevolgen zal hebben. Naar men inschat over 150 km kan dat zijn. Zonder aan te geven welke de gevolgen kunnen zijn.
Is dat de conclusie uit een gedegen onderzoek? Nee. Het berust op inschattingen en onderzoek is er niet gedaan. Het gaat om een investering van vele miljarden en dat is een onverantwoorde investering.
Dat onze volksvertegenwoordiging hiermee akkoord is gegaan is onverteerbaar.
Voorbeeld; rampen zoals in Limburg en in Duitsland in juli 2021 kunnen zich vaker voordoen en dan weer worden toegeschreven aan de klimaatverandering. Juist. Maar dan wel een klimaatverandering van ons kustklimaat zoals te verwachten valt van de ingreep op de natuurlijke luchtstroming. Toch nog maar eens goed over nadenken.
terug

Een coalitie voorfgaand aan de verkiezingen.

Al eerder, in 2010 is een voorstel om een coalitie te vormen toegestuurd aan alle deelnemende partijen. Slechts één partijheeft daar op gereageerd, zij het dat die aangaf iets dergelijks te overwegen maar dat idee toch niet heeft gerealiseerd.
Zoals ook destijds al van de VVD viel te verwachten werd er in het geheel niet op gereageerd.
terug