Actie-Top-VVD-Vernieuwt

De functies Politiek Leider en Premier zijn niet verenigbaar.

En dat is punt 1 van de Actie-Top. Zie ook de motie onder Actueel

Doordat Rutte-III is gevallen zitten we nu met Rutte-IV. En de VVD was weer de grootste. Nou ja, er waren drie coalitie-partners nodig om tot Rutte-IV te komen.

Laten we eerlijk zijn in ons oordeel. Mark Rutte heeft het als Premier behoorlijk goed gedaan. In drie coalitie-kabinetten heeft hij zijn team bijeen weten te houden. Terwijl de coalitie-partners toch als gevestigde landelijke partijen over nogal uiteenlopende maatschappij-visie beschikken. De politieke cocktail is daardoor een mix geworden die voor veel kiezers moeilijk te begrijpen valt. Maar, zo wordt vooral de VVD-kiezers voorgehouden, een coalitie vraagt nu eenmaal om compromissen. Zie ook Dualisme

Compromissen dus. Teveel compromissen hebben het politieke leiderschap van Mark Rutte aangetast. Hij stond voor de onmogelijke taak om op een geloofwaardige manier Politiek Leider van de VVD te zijn en tevens geloofwaardig premier. Zeker na de vorming van Rutte-IV is het in een dalende trend geraakt.

Terwijl de nummer 2 van de verkiezingen de formatie meer dan 6 maanden heeft vertraagd door vast te houden aan de eis dat er twee linkse partners in het kabinet zouden moeten komen en die eis tenslotte als zijnde in het landsbelang heeft losgelaten, heeft de VVD toen het tot formatie kwam alsnog een pakket wensen moeten aanvaarden letterlijk uit de programma's kwam van die beide linkse partijen. Dat strookte niet met de uitslag van de verkiezingen.
Daarmee werden enkele VVD-tafelstukken in de kast geborgen. Dat gevoegd bij andere twijfelachtige vertoningen tijdens de formatie heeft velen doen twijfelen aan de stabiliteit van Rutte-IV.

Dualisme en Regeerakkoord

De ongrondwettelijke aantasting van artikel 67 lid 3 waarin vast ligt: "De leden stemmen zonder last" wordt stilzwijgend aanvaard. Want...een Regeerakkoord bevat afspraken die in vrijwel alle gevallen in strijd zijn met de grondwet. Dualisme is een doorzichtige sluier tussen Kabinet en Parlement.

Terug