doorgaan klik hier

Waar hebben we het over:

Geen onderzoek naar gevolgen giga-windmolenparken

Besloten werd om windturbineparken in de Noordzee uit te breiden met een vermogen van omstreeks 10 maal de in 2020 reeds bestaande windmolenparken. Dat betekent een vermogen van circa 200GW.
Iedereen zal kunnen begrijpen dat het onttrekken van een dergelijk grote hoeveelheid energie aan de luchtstroming boven de Noordzee langs onze kust nogal wat verstoring zal betekenen in die luchtstroom.
En als Nederland nou de enige zou zijn die van dit soort windmolenparken in de Noordzee gaat aanleggen dan zou dat al een een flinke verstoring betekenen. Maar al onze buren aan deze en gene kant van de Noordzee doen hetzelfde: en maar windmolens plaatsen.
Kennen we de invloed van deze enorme ingreep? De gevolgen voor ons kustklimaat? Nee, andermaal nee. Het kabinet besloot zonder enige kennis van de gevolgen.

Het KNMI, het instituut dat geacht wordt kennis te hebben en te vergaren van de mogelijke gevolgen heeft sinds dat kabinetsbesluit in enkele verklaringen wel iets naar buiten gebracht. Aanvankelijk nogal geruststellend in de zin van ach het valt wel mee. Hoogstens wat geringe invloeden langs de kuststrook.
Nu is dat al iets veranderd, want nu wordt duidelijk gemaakt dat een uitbreiding zoals voorzien natuurlijk gevolgen zal hebben. Naar men inschat over 150 km kan dat zijn. Zonder aan te geven welke de gevolgen kunnen zijn.
Is dat de conclusie uit een gedegen onderzoek? Nee. Het berust op inschattingen en onderzoek is er niet gedaan. Het gaat om een investering van vele miljarden en dat is een onverantwoorde investering.
Dat onze volksvertegenwoordiging hiermee akkoord is gegaan is onverteerbaar.
Voorbeeld; rampen zoals in Limburg en in Duitsland in juli 2021 kunnen zich vaker voordoen en dan weer worden toegeschreven aan de klimaatverandering. Juist. Maar dan wel een klimaatverandering van ons kustklimaat zoals te verwachten valt van de ingreep op de natuurlijke luchtstroming. Toch nog maar eens goed over nadenken.

Klik aan de linkerkant op 'Ik doe mee met de actie' en teken dan ook de petitie.

HEIBEL in de VVD?    Verantwoording    Privacy
   Download De Achterkant van het Stikstofprobleem

ik doe mee met de actie